A comprehensive listing of building and house construction companies in Thailand.

ADVERTORIALS

 

เคล็ดลับป้องกันบ้านให้ห่างไกลจากความชื้น

สภาพอากาศช่วงฤดูฝน อาจทำให้บ้านมีความชื้นมากเป็นพิเศษ ทำให้บ้านและอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านมีปัญหาเรื่องกลิ่นอับ แบคทีเรีย เชื้อรา ความเสียหายต่าง ๆ ลองมาดูเคล็ดลับให้บ้านห่างไกลความชื้นกัน1. ระบายอากาศภายในห้องห้องต่าง ๆ ภายในบ้านต้องระบายอากาศได้เป็นอย่างดี โดยการเปิดประตู หน้าต่าง เครื่องระบายอากาศ ไล่กลิ่นอับและความชื้น ถ้าหากภายในบ้านมีห้องที่เป็นมุมอับ อากาศไม่ถ่ายเท ควรจะเปิดพัดลมช่วยระบา ...more