A comprehensive listing of building and house construction companies in Thailand.

COMPANY PROFILE

BANGBON PLASTIC GROUP LTD BANGBON PLASTIC GROUP LTD
บางบอน พลาสติค กรุ๊ป บจก.


186 ซอยพระราม 2 (ซอย 54)
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพฯ 10150
Thailand
Tel: (66) 2899 5007 (Auto 14 Lines)
Fax: (66) 2899 5045
Email:
Website: www.nano-product.com

Additional Info:
Facebook: www.facebook.com/nanoelectricproduct
Youtube: www.youtube.com/channel/UCSHB9pF0_GlUjqDmzVqkzfQ

Description

Nature of Business

กว่าทศวรรษแล้ว (ค.ศ. 2006) ที่แบรนด์ NANO Electric Product ได้เริ่มก่อตั้งขึ้น จากความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะผลิตสินค้าประเภทอุปกรณ์ก่อสร้างและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความปลอดภัย แข็งแรง และมีคุณภาพในราคาที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสินค้าในกลุ่มธุรกิจก่อสร้างที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่องภายใต้ปรัชญาของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญกับมาตรฐานและคุณภาพสินค้า รวมถึงสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ทำให้ปัจจุบัน แบรนด์ Nano Electric Product มีสินค้ามากกว่า 1,000 รายการ ประกอบด้วยกลุ่มสินค่า 2 ประเภท
1. อุปกรณ์ก่อสร้าง อาทิเช่น ตู้, แผง และกล้องกันน้ำพลาสติก, ท่อ และรางร้อยสายไฟ เป็นต้น
2. อุปกรณ์ไฟฟ้า อาทิเช่น สวิตซ์, เต้ารับ, ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต เบรกเกอร์และอื่นๆ
 
ซึ่งทุกผลิตภัณฑ์ของเราได้ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้รับมาตรฐาน ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ผนวกเข้ากับการเลือกใช้แต่วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง เพื่อความแข็งแรงทนทานในการใช้งาน รวมถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 
ปัจจุบัน บริษัทฯ กำลังขยายฐานการผลิตแห่งใหม่ เพิ่มกำลังเครื่องจักร และเพิ่มอัตราการผลิต เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงมีการอบรมพนักงานและบุคลากรให้พร้อมกับเทคโนโลยีที่จะช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และแบรนด์ Nano Electric Product จะยังคงเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในกลุ่มอุปกรณ์ก่อสร้าง และอุปกรณ์ไฟฟ้าในประเทศและระดับภูมิภาค
 
For over a decade (since 2006), “NANO electric product” have supplied construction material and electrical appliances that are reliable and safe at accessible price point to majority of customers. Our philosophy and core value is to commit to high quality product standard that meet international acceptance, and continuous development from new technology and innovation. Up to now, we offer over 1,000 products which can be categorized into 2 types:
1. Construction material, such as electrical enclosure, switch board, junction box, uPVC conduit and trunking.
2. Electrical appliances, such as switch, socket, consumer unit and breaker.
 
All are produced by advanced manufacturing technology and using high quality material, our products are not only durable and work well under any weather conditions but also eco-friendly.
 
We are now constantly expanding our production plant, upgrading our machines and production capabilities to meet the demand of our customers, both domestic and international. The latest industrial technology has also been employed in parallel with employee training, so that physical asset and tacit knowledge are compatible. Since the establishment until now, “NANO Electric Product” will continue to serve our customers and be at the forefront of regional supplier for construction material and electrical appliances.
 
Download Catalog ได้ที่ http://www.nano-product.com/download/nano_catalogue_thai.pdf


Categories:

Electricity, Components, Air-Conditioning -> Electric Supplies
Products & Services
Consumer Unit Nano, Nano plus - BANGBON PLASTIC GROUP LTD Consumer Unit Nano, Nano plus

ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต แบบ Plug on Type และ Din Type รูปแบบการดีไซน์ที่สวยงาม แข็งแรงทนทาน ปลอดภัยในการใช้งานและการติดตั้ง ด้วยบัสบารหุ้มฉนวนป้องกันการสัมผัส ติดตั้งง่าย สบายช่าง มั่นใจได้ในความปลอดภัยด้วยมาตรฐาน มอก.1436-2540
Electrical enclosure, Junction box, Switch board - BANGBON PLASTIC GROUP LTD Electrical enclosure, Junction box, Switch board

ตู้กันน้ำ, กล่องกันน้ำ, แผงไฟฟ้า ผลิตจากพลาสติก ABS คุณภาพดีแข็งแรง ทนทาน ทนต่อสภาพแวดล้อม และทนต่อการกัดกร่อนในทุกสภาวะอากาศ ทนความร้อนได้สูงถึง 80 องศา มีน้ำหนักเบา สามารถใช้แทนตู้ที่ทำจากเหล็กได้ ติดตั้งง่าย สามารถเจาะเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือหนัก และไม่เกิดการแตกร้าวของตัวตู้ อีกทั้งมียางกันน้ำ ป้องกันการรั่วซึมของน้ำเข้าภายในตู้ ปลอดภัยจากไฟฟ้ารั่ว เนื่องจากตัวตู้ทำจากพลาสติกซึ่งเป็นฉนวนไฟฟ้า
Cable Tie, Spiral Wrapping Band, Plastic Rawl Plugs - BANGBON PLASTIC GROUP LTD Cable Tie, Spiral Wrapping Band, Plastic Rawl Plugs

Cable Tie
เคเบิ้ลไทร์ สินค้ามีความเหนียวและทนทาน ไม่เกิดการแตกหัก
พลาสติกไนล่อน (PA66) สินค้าผ่านการทดสอบและรองรับตามมาตรฐาน UL no. E498110 และ UL no. E126791
 
Spiral Wrapping Band
ไส้ไก่ (พันรวมสาย) สินค้าไว้จัดระเบียบสายไฟ ใช้สำหรับจัดเก็บสายไฟต่าง ๆ เช่น ในตู้ไฟฟ้า ตู้อิเล็กทรอนิกส์ และใช้ในอาคาร เพื่อความสวยงาม
วัสดุ ทำจากวัสดุ PE มีความแข็งแรง ทนทาน ลักษณะเป็นฉนวน
ไส้ไก่ มีความยืดหยุ่น ...more
Breaker Box, Square box, Wall box - BANGBON PLASTIC GROUP LTD Breaker Box, Square box, Wall box

กล่องครอบเบรคเกอร์, กล่องไฟ ผลิตจากพลาสติก ABS คุณภาพดีแข็งแรง ทนทาน ทนต่อสภาพแวดล้อม และทนต่อการกัดกร่อนในทุกสภาวะอากาศ ทนความร้อนได้สูงถึง 80 องศา มีน้ำหนักเบา ปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้ารั่ว เนื่องจากทำจากพลาสติกซึ่งเป็นฉนวนไฟฟ้า
Fittings, Conduits, Corrugate conduits, Cable Trunking, Pipe Bending Spring - BANGBON PLASTIC GROUP LTD Fittings, Conduits, Corrugate conduits, Cable Trunking, Pipe Bending Spring

uPVC Corrugated Conduit
ท่ออ่อนลูกฟูก สินค้าทำจากพลาสติก PVC อย่างดี จึงมีความทนทาน ไม่เปราะหรือแตกหักง่าย คงทนต่อสภาพแวดล้อม และสภาวะอากาศ ทนต่อความชื้น และไม่เป็นสนิม ปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้ารั่ว เพราะทำจากพลาสติกซึ่งเป็นฉนวนไฟฟ้า ป้องกันสายไฟหรือสายโทรศัพท์ไม่ให้เกิดความเสียหาย ซึ่งทำให้ปลอดภัยต่อผู้พักอาศัย เช่น ป้องกันหนูกัดแทะสายไฟ ป้องกันไฟฟ้ารั่วหรือลัดวงจร 
 
uPVC Conduit
ท่อร้อยสายไฟ ...more
Cable Trunking - BANGBON PLASTIC GROUP LTD Cable Trunking

พีวีซี ผลิตจากพลาสติก uPVC คุณภาพ มีความเหนียวดัดง่ายทนทาน ไม่เปราะหรือแตกหักง่าย ทนต่อสภาพแวดล้อม และสภาวะอากาศ ทนต่อความชื้น ไม่เป็นสนิม ปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้ารั่วเพราะทำจากพลาสติกซึ่งเป็นฉนวนไฟฟ้า อีกทั้งป้องกันสายไฟหรือสายโทรศัพท์ไม่ให้เกิดความเสียหาย ซึ่งทำให้ปลอดภัยต่อผู้พักอาศัย เช่น ป้องกันหนูกัดแถะสายไฟ เป็นต้น
Switch plate, Floor socket, Safety breaker, Classic series, Urban series - BANGBON PLASTIC GROUP LTD Switch plate, Floor socket, Safety breaker, Classic series, Urban series

สวิตซ์ และเต้ารับ รุ่น  Classic series, Urban series ผลิตจากวัสดุ PC คุณภาพดีแข็งแรง ทนทานไม่ลามไฟ ติดตั้งง่าย ด้วยวิธีการเสียบสายไฟและแบบขันสกรูประหยัดเวลาในการติดตั้ง รูปแบบสวยงาม มั่นใจได้ในคุณภาพ ภายใต้มาตรฐาน มอก.824-2551
Shihlin Electric - BANGBON PLASTIC GROUP LTD Shihlin Electric

เซอร์กิตเบรคเกอร์ อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร (ไฟช็อต) และกระแสไฟฟ้าเกินที่เน้นถึงความปลอดภัยในการใช้งาน ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน IEC 60947-2, EN60947-2 สามารถใช้กับตู้โหลดเซนเตอร์ได้ อีกทั้งยังมีอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าจากแรงดันไฟฟ้าเกิน (ฟ้าผ่า) ซึ่งผ่านการรับรองตามมาตรฐาน IEC 61643-1 และอุปกรณ์สวิตซ์ตัดต่อวงจรไฟฟ้า (แมคเนติค คอนแทคเตอร์) ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 และ IEC 60947-5-1 เพื่อใช้เปิดปิดการทำงานของวงจรควบคุมมอเตอร์
EXTENSION SOCKET - BANGBON PLASTIC GROUP LTD EXTENSION SOCKET

EXTENSION SOCKET หรือ รางปลั๊กพ่วง เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความปลอดภัย ด้วยระบบป้องกันไฟกระชาก ตัดไฟเกินอัตโนมัติ เสียบแน่น มีม่านนิรมัย สินค้าได้รับคุณภาพการส่งออกมาตรฐานสากล มอก., IEC, ISO9001, ISO14001 รวมถึง Green Industry ระดับที่ 3 จากกระทรวงอุตสาหกรรม
ความพิเศษของตัวสินค้านอกเหนือจากมีเต้ารับ 3 ช่อง และ 4 ช่อง แล้วยังมีช่องจ่ายไฟ USB อีกด้วย สามารถหาซื้อสินค้าได้แล้วที่ร้านค้าอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป
SMART BREAKER 4.0 - BANGBON PLASTIC GROUP LTD SMART BREAKER 4.0

สินค้า Nano Matis เป็นเบรคเกอร์อัจฉริยะที่สั่งงานผ่านระบบ Wifi / Lan / Sim card สามารถบังคับผ่านอุปกรณ์มือถือ แท็บเล็ต ควบคุมจากระยะไกลได้ รวมถึงมีระบบการเตือนเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง
 BANGBON PLASTIC GROUP LTD (บางบอน พลาสติค กรุ๊ป บจก.)
 
Your Name:
Your Email: To: BANGBON PLASTIC GROUP LTD
Subject:
Message:
Type characters from box Key in what you see in this image before submitting the form