A comprehensive listing of building and house construction companies in Thailand.

NEWS

    

CRD คว้างานก่อสร้าง “โรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหาร” ม.เชียงใหม่ มูลค่า 145 ล้านบาท

นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) หรือ CRD บริษัทรับเหมาก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างทั่วไป งานระบบสาธารณูปโภค งานระบบภายในอาคาร งานสถาปัตยกรรม และงานอื่นๆ รวมถึงงานก่อสร้างด้านพลังงานทางเลือก เปิดเผยว่า บริษัทฯได้รับงานก่อสร้างโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารแบบครบวงจร อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

302963b2a62194a066235c45024bc432.jpg

โดยจะดำเนินงานก่อสร้างทั้งโรงงาน และจัดซื้อครุภัณฑ์ พร้อมติดตั้งให้กับ มูลค่าโครงการรวม 145,046,728.97 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งจะเริ่มการก่อสร้างในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และจะสิ้นสุดการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2562 ทำให้จะรับรู้รายได้จากโครงการดังกล่าวทั้งหมดภายในปีนี้

ขณะที่บริษัทฯยังเตรียมเซ็นสัญญาการก่อสร้างอาคารในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มูลค่าประมาณ 317 ล้านบาท โดยอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารและข้อตกลง หากเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วบริษัทฯพร้อมที่จะดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวได้ทันที ซึ่งจะช่วยเพิ่มงานในมือรอรับรู้รายได้ และรับรู้รายได้บางส่วนในปีนี้เช่นกัน

สำหรับแผนการดำเนินงานในปีนี้บริษัทตั้งเป้าหมายรายได้ไว้ที่ประมาณ 1,600 – 1,800 ล้านบาท โดยยังแบ่งสัดส่วนการรับงานภาครัฐอยู่ที่ 40% และงานเอกชน 60% โดยมองว่าภาพรวมของอุตสาหกรรมการก่อสร้างในปีนี้จะดีกว่าปีที่ผ่านมา ด้วยปัจจัยสนับสนุนหลายๆปัจจัย อาทิ การลงทุนของทางภาครัฐที่หลายโครงการเลื่อนการพิจารณางบประมาณ และการยื่นเสนอราคาการก่อสร้างมาในปี 2562 ขณะที่ภาคเอกชนมีแนวโน้มการลงทุนที่มากขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเติบโตของการก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่จะมีการปรับตัวมากกว่าปีที่ผ่านมาเช่นกัน

นายธีรพัฒน์ กล่าวอีกว่า บริษัทฯยังคงมุ่งมั่นในการเสนอและเข้าประมูลงานในทุกโครงการที่ CRD มีศักยภาพในการก่อสร้างทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในปี 2562 วางเป้าหมายงานประมูลไว้มากกว่าปีที่แล้วที่ประมูลงานได้ถึง 2,000 ล้านบาท ซึ่งหากบริษัทฯสามารถประมูลงานได้ตามแผนจะช่วยส่งเสริมให้การเติบโตของบริษัทฯเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงยึดหลักการทำงานด้วยคุณภาพควบคู่ไปการควบคุมต้นทุนที่เหมาะสมและการบริหารจัดการที่ดีเป็นหลักสำคัญเช่นเดียวกับที่ผ่านมา ที่จะทำให้บริษัทฯมีการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว

****************************************************************************************

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.kaohoon.com

www.kaohoon.com/content/274360