A comprehensive listing of building and house construction companies in Thailand.

NEWS

    

‘รับเหมา-คุมงาน’ แข่งดุ PPS เพิ่มธุรกิจใหม่รับมือ

ในธุรกิจควบคุมการก่อสร้าง และรับเหมาก่อสร้าง มีการแข่งขันกันรุนแรงมากในช่วงหลังๆ มีทั้งการตัดราคาทำให้มาร์จิน (อัตราการทำกำไร) ลดลง มีการแย่งตัวบุคลากรกัน เราต้องปรับตัวขยายสู่ธุรกิจใหม่เพิ่มเติม เพื่อให้อยู่รอดได้

079114400bd20560eb86fcee4bd708b0.jpg

นายพงศ์ธร ธาราไชย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ PPS กล่าวว่า ที่ผ่านมาแม้ PPS มีบริษัทในเครือที่ทำธุรกิจที่หลากหลาย นอกจากการควบคุมงานรับเหมาก่อสร้าง แต่การทำงานยังไม่สอดประสานกัน ในปีนี้บริษัทได้จัดโครงสร้างองค์กรใหม่เพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกื้อหนุนกันมากขึ้น

บริษัท พีพีเอสวันเวิร์ค จำกัด (PPS Oneworks) เปลี่ยนชื่อมาจาก PPSD เป็นการร่วมทุนกับพันธมิตรต่างชาติ คือ Oneworks Asia นิติบุคคลจากสิงคโปร์ ซึ่งอยู่ในเครือของ Oneworks บริษัทสถาปนิกชั้นนำจากประเทศอิตาลี โดย PPS ถือหุ้น 51% และ Onework Asia ถือหุ้น 49% เพื่อประกอบธุรกิจด้านการออกแบบ การบริหารงานก่อสร้าง งานประมาณราคา งาน BIM (Building Information Modeling) และ Technical Support

ในปี 2561 บริษัทนี้มีรายได้ 21 ล้านบาท ปัจจุบันมีงานในมือ 45 ล้านบาท ระยะเวลาการทำงานไม่เกิน 12 เดือน และคาดว่าจะรับรู้รายได้ทั้งหมดภายในปีนี้ นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างยื่นเสนองานใหม่เพิ่มอีก 150 ล้านบาท

คาดว่าทั้งปีนี้รายได้จาก PPS Oneworks จะคิดเป็นประมาณ 30% ของรายได้รวม ส่วนรายได้จากธุรกิจหลักของ PPS คือการควบคุมงานและรับเหมาก่อสร้างจะเป็นสัดส่วน 70% ของรายได้รวม มีแบ็กล็อก 270 ล้านบาท คาดว่าจะรับรู้รายได้ในปีนี้ประมาณ 195 ล้านบาท ที่เหลือทยอยรับรู้รายได้จนถึงปี 2565

นายพงศ์ธรยกตัวอย่างลักษณะงานของ PPS Oneworks ว่า ในงานสนามบินอู่ตะเภาที่มีการก่อสร้างและให้สัมปทานบริหารสนามบินในรูปแบบ PPP ทางบริษัทก็ได้รับงานการออกแบบ จัดทำเอกสาร แผนการลงทุนวิธีการก่อสร้าง การประมาณราคา วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการลงทุน เป็นการทำเอกสารให้กับกลุ่ม PPP ที่ได้งานนี้ เป็นการทำงานระยะเวลาสั้นๆ และไม่ต้องเข้าร่วมประมูลงานเอง สามารถคาดการณ์รายได้และระยะเวลารับรู้รายได้ได้ชัดเจนกว่างานรับเหมา

นอกจากนี้ PPS ยังมี บริษัท พีพีเอส อินโนเวชั่น จำกัด ซึ่งทาง PPS ถือหุ้นอยู่ 90% เพื่อรองรับการรับงานด้าน Facility Management หรือ การบริหารจัดการอาคาร เพื่อขยายขอบเขตการรับงานที่ปรึกษาด้านพลังงาน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง เป็นการขยายประเภทการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก และสร้างโอกาสในการรับงานเพิ่มมากขึ้น ขณะนี้รอผู้บริหารที่จะมารับตำแหน่งวันที่ 1 พฤษภาคมนี้ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เดินหน้าและมีผลงานเป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้นในครึ่งปีหลัง

PPS ยังมองโอกาสในธุรกิจที่จะเป็นต้นทางในการป้อนงานเข้าสู่บริษัท เป็นการหานักลงทุน หาโครงการใหม่ๆ ให้คำปรึกษาในการระดมทุน รวมถึงการร่วมลงทุนในโครงการใหม่ๆ (Co Investment) ภายใต้ Investment Platform ที่ดำเนินการโดยบริษัท Ensemble Equity PTE., LTD. ซึ่ง PPS ถือหุ้นอยู่ 90%

นายพงศ์ธรยกตัวอย่างว่า สมมติมีบริษัทที่มีที่ดินอยู่ ต้องการจะทำโครงการก่อสร้างใหม่ๆ แต่ต้องการระดมทุน เราก็จะหาผู้ร่วมลงทุน หรือหาช่องทางระดมทุนให้ รวมถึงการเข้าร่วมลงทุนเอง รับความเสี่ยงกับการลงทุนร่วมกัน และเมื่อมีโครงการก่อสร้างเกิดขึ้นก็จะป้อนงานเข้าสู่บริษัท PPS และบริษัทในเครือ เป็นการหางานเข้ามาเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเข้าร่วมประมูลงานก่อสร้างต่างๆเหมือนที่ผ่านมา

นายพงศ์ธรกล่าวว่า ถึงแม้ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีการแข่งขันสูง แต่บริษัทได้ปรับตัวเพิ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องที่หลากหลายและเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจหลัก ทำให้ในปีนี้คาดว่ารายได้ของบริษัทยังเติบโตได้จากการเติบโตของธุรกิจใหม่ที่เพิ่มขึ้น บริษัทตั้งเป้ารายได้ปี 2562 เติบโต 25% จากปีก่อนที่คาดว่าจะทำได้ราว 400 ล้านบาท

“เรามีแผน 5 ปี (2561-2565) จะผลักดันให้รายได้แตะ 1 พันล้านบาท หรือเติบโตเฉลี่ยปีละ 25% ซึ่งเชื่อว่าการร่วมมือกับพันธมิตรจะช่วยยกระดับให้เป็นสากลมากยิ่งขึ้น และขณะเดียวกันจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรับงานของบริษัทได้เพิ่มมากขึ้นในรูปแบบงานใหม่ๆ ได้ด้วยเช่นกัน”

****************************************************************************************

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.backoff.thansettakij.com

www.backoff.thansettakij.com/2019/01/27/379876