A comprehensive listing of building and house construction companies in Thailand.

NEWS

    

MQDC ร่วมเป็น “หุ้นส่วนความยั่งยืน” ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ASEAN Summit 2019

Thailandbuilder

MQDC ร่วมเป็น “หุ้นส่วนความยั่งยืน” ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ASEAN Summit 2019 พร้อมนำแนวคิด Sustainnovation สู่สายตาอาเซียน

5 พฤศจิกายน 2562 กรุงเทพฯ – บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) หนึ่งในผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย ตอกย้ำการดำเนินงานที่คำนึงถึงสรรพสิ่งบนโลกและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาความยั่งยืนเพื่อสังคม ผ่านความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ โดยเป็นส่วนหนึ่งของ “หุ้นส่วนความยั่งยืน” (Advancing Partnership for Sustainability) ของการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน 2019 (ASEAN Summit 2019) ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

คุณวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) เปิดเผยว่า “MQDC ในฐานะหนึ่งใน ‘หุ้นส่วนความยั่งยืน’ ได้ร่วมหารือกับกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้จัดการประชุมภายใต้แนวคิดการประชุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ Sustainability Meeting เพื่อวางแผนให้การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งนี้ซึ่งได้มีการจัดการประชุมคณะทำงานต่าง ๆ ควบคู่กันไปตลอดทั้งปี ได้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และลดการทำลายสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด อาทิ ลดการสร้างมลภาวะ ลดการเกิดขยะ ลดการใช้เอกสารที่เป็นรูปแบบกระดาษ ตลอดจนการคัดเลือกของที่ระลึกที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล (Recycle) การจัดเลี้ยงอาหารอย่างพอดีและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ รวมถึงรูปแบบการรณรงค์ที่ตระหนักถึงประโยชน์การใช้สอยสิ่งต่างๆ อย่างคุ้มค่าและลดการใช้วัสดุที่ใช้แล้วทิ้งให้มากที่สุดอีกด้วย”

“MQDC ให้ความสำคัญกับการค้นคว้า และพัฒนาแนวคิดผ่านนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน หรือSustainnovation เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืนให้กับทุกชีวิต ดังนั้นการได้เป็นส่วนหนึ่งใน ‘หุ้นส่วนความยั่งยืน’ ของการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน 2019 (ASEAN Summit 2019) ทำให้เรารู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก เพราะงานประชุมสุดยอดผู้นำในครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำบทบาทประเทศไทยในเรื่องของการพัฒนาความยั่งยืนที่สะท้อนออกมาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งตรงกับหลักการทำงานของ MQDC มาโดยตลอด” คุณวิสิษฐ์ กล่าว

รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) กล่าวว่า “RISC ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยด้านความยั่งยืนของ MQDC ได้ร่วมมือกับทางกระทรวงการต่างประเทศนำป้ายไวนิลที่ใช้ประชาสัมพันธ์การประชุมมาทำเป็นกระเป๋าใส่เอกสาร ซึ่งถือเป็นการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน และเป็นอีกหนึ่งทางในการสะท้อนแนวคิด Sustainability อย่างเป็นรูปธรรม ตามหลักพันธกิจ For All Well-being ของ MQDC”

ทั้งนี้ RISC ภายใต้ MQDC ได้นำป้ายไวนิลที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34 และการประชุมที่เกี่ยวข้องตลอดปีก่อนหน้านี้ เพื่อนำมาออกแบบและจัดทำเป็น “กระเป๋าอัพไซเคิล (Upcycled Vinyl Bag) ที่สะท้อนแนวคิดรักษาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน” โดยมี 2 รูปแบบได้แก่กระเป๋าใส่โน้ตบุ๊ค และกระเป๋าถือพร้อมสะพายไหล่ ซึ่งกระเป๋าไวนิลเหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อมอบให้กับผู้นำและภริยาประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการประชุม ASEAN Summit 2019 ครั้งที่ 35 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

“เนื่องจากการจัดประชุมอาเซียนตลอดทั้งปีมีการทำป้ายประชาสัมพันธ์จำนวนมาก แม้ว่าป้ายประชาสัมพันธ์ส่วนใหญ่เปลี่ยนมาใช้เป็นป้ายดิจิทัลแทน แต่พื้นที่บางจุดยังจำเป็นต้องใช้ป้ายพลาสติกแบบเดิมอยู่ แต่ทางคณะผู้จัดงานมีความมุ่งมั่นให้การประขุมครั้งนี้เป็นการประชุมอาเซียนต้นแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แนวคิดการทำกระเป๋า Upcycling จึงเกิดขึ้นมา โดยทาง RISC รับผิดชอบตั้งแต่การออกแบบและผลิตให้เป็นกระเป๋าแนวสตรีทแฟชั่น สามารถถือได้ทุกเพศทุกวัย เหมาะสมต่อการใช้งานได้จริง และสร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับด้วย ภาพธงและตราสัญลักษณ์อาเซียน (รวงข้าวและพวงมาลัย) และภาพธงชาติของประเทศสมาชิก การผลิตกระเป๋า Upcycling นี้ถือเป็นการตอบโจทย์อีกหนึ่งความตั้งใจของ RISC ที่อยากเห็นภาพของการรีไซเคิลสิ่งของเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่าในตัวเอง ตลอดจนสะท้อนแนวคิด Sustainability อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นอีกโครงการที่ทีมนักวิจัย RISC ของเรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง” รศ.ดร.สิงห์ กล่าวทิ้งท้าย

นอกจากนี้ทาง MQDC ยังได้จัดแสดง “นิทรรศการ Future Materials For Better Living” ณ บริเวณพื้นที่จัดงานประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน 2019 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี โดยนำเสนอวัสดุก่อสร้างและตกแต่งที่อยู่อาศัยแห่งอนาคตเพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้อยู่อาศัย ที่ตอบโจทย์ในทุกด้านของคุณภาพชีวิต (well-being) ตลอดจนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อลดการเกิดขยะทั้งในกระบวนการก่อสร้าง การพัฒนาโครงการ และการบริหารจัดการระหว่างใช้งานอาคารจริง ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของศูนย์ RISC และจะมีการนำไปใช้จริงในโครงการของ MQDC โดยนิทรรศการนี้จัดขึ้นเพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ต่อสาธารณชนในการสร้างความสุขอย่างยั่งยืนให้กับทุกชีวิตบนโลก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายสื่อสารองค์กร MQDC บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Corporate Communications team
พันธมาศ เมืองรัตน์ (ตุ๊กตา) M: +66 62 895 3636 E: Pantamas_ma@dtgo.com
ธนพล ตั้งสิริสุธีกุล (เจ) M: +66 65 054 2959 E: Thanapol_ta@dtgo.com
Project Communications team
วรดนู นิมมิต (ทิมมี่) M: +66 81 309 7799 E: Voradanu_ni@dtgo.com
มลทิพย์ เจนธรรมพัฒน์ (แอ๊ง) M: +66 95 952 3942 E: Molthip_ja@dtgo.com

-------------------------------------------

MQDC joins ASEAN Summit’s ‘Advancing Partnership for Sustainability’ with ‘sustainnovation’ concept

5 November 2019, Bangkok – Magnolia Quality Development Corporation Limited (MQDC), one of Thailand’s leading property developers, focused on creating well-being for all living beings and committed to sustainable development, has worked with the Ministry of Foreign Affairs as part of ‘Advancing Partnership for Sustainability’ at ASEAN Summit 2019 in Thailand.

Mr. Visit Malaisirirat, CEO of MQDC, said: “As a part of ‘Advancing Partnership for Sustainability’, MQDC has discussed with the Ministry of Foreign Affairs, which is responsible for holding the event sustainably, to prepare for the ASEAN Summit, with various meetings over a year. We have worked to use resources efficiently and reduce environmental impact in many ways by reducing pollution, creating less garbage, using less paper, selecting recycled souvenirs, giving a suitable healthy banquet, and conducting a campaign to make people more aware of using resources well with reduced single-used items.”

“MQDC focuses on research and development under the concept of ‘sustainnovation’ to create sustainable well-being for all living beings. We are therefore proud and grateful to be part of ‘Advancing Partnership for Sustainability’ at ASEAN Summit 2019, letting us concretely contribute to Thailand’s sustainable development, under MQDC’s guiding principle,” Mr. Visit said.

Assoc. Prof. Dr. Singh Intrachooto, Chief Advisor to RISC, said: “RISC is a sustainability research center of MQDC that has worked with the Ministry of Foreign Affairs to upcycle vinyl advertising banners into bags. In creating value from waste materials we are following the principle of a ‘Circular Economy’ and also achieving sustainability under the MQDC principle ‘For All Well-Being’.”

RISC under MQDC used vinyl advertising banners from the 34th ASEAN Summit and related summits during year to design and create ‘Upcycled Vinyl Bags that represent environmental protection and sustainability’. The 2 types of bag are a notebook bag and a handbag. The upcycled bags will be given as souvenirs to the leaders of national delegations and their partners at the 35th ASEAN Summit and other related summits.

“The ASEAN Summit creates many advertising banners. Even if most billboards have become digital, some locations have to use plastic. The organizers aim for the ASEAN Summit to be an eco-friendly role model, which led to the creation of the Upcycled Bags. RISC applied its design principles to produce a ‘street fashion’ bag that can be used by every generation and is appropriate in function and appearance to carry the ASEAN logo and flag and a member state’s flag. Producing Upcycled Bags meets RISC’s goal of recycling valueless materials to create the most benefit and value, and is a concrete application of sustainability. RISC’s team is proud of this project,” said Assoc. Prof. Dr. Singh.

MQDC is also holding an exhibition on ‘Future Materials for Better Living’ at ASEAN Summit 2019 at the exhibition and convention center at IMPACT Arena Muang Thong Thani. The display features building materials and home decorations for the well-being of residents in every aspect, along with research and development to reduce waste from building, developing, and managing buildings through RISC’s research applied in MQDC projects. The exhibition aims to raise public awareness to create sustainable happiness for all living beings in the world.

Media contact:
Magnolia Quality Development Corporation Limited (MQDC)
Corporate Marketing and Communications
Pantamas Maungratana (Tookta) M: +66 62 895 3636 E: Pantamas_ma@dtgo.com
Thanapol Tangsirisuteekul (Jay) M: +66 65 054 2959 E: Thanapol_ta@dtgo.com
Project Communications team
Voradanu Nimmit (Timmie) M: +66 81 309 7799 E: Voradanu_ni@dtgo.com
Molthip Janethammapat (Angy) M: +66 95 952 3942 E: Molthip_ja@dtgo.com