A comprehensive listing of building and house construction companies in Thailand.

NEWS

    

“ซิโน-ไทย” เซ็นสัญญาสร้างศูนย์ราชการฯโซน C กว่า 6.2 พันล้าน

“ศูนย์ราชการ"

“ซิโน-ไทย” เซ็นปิดดีลศูนย์ราชการโซน C วงเงิน 6 พันล้าน ผุดสำนักงานแทนเช่าอาคารเอกชน คาดเสร็จปลายปี 66

เมื่อวันที่ 18 ก.พ.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ มีการลงนามในโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ โซน C งานก่อสร้างอาคารด้านทิศเหนือ ระหว่าง บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด และ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) มีนายยุทธนา หยิมการุณ ประธานกรรมการ และพลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว กรรมการ เป็นสักขีพยาน

ผู้ลงนามประกอบด้วย ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด , นายภาคภูมิ ศรีชำนิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน

สำหรับโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะโซน C ประกอบด้วย งานก่อสร้างอาคารด้านทิศเหนือ ใช้เป็นอาคารจอดรถและอาคารสำนักงาน ความสูง 11 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น และงานก่อสร้างอาคารสนับสนุน Atrium ใช้เป็นอาคารจอดรถและอาคารเอนกประสงค์ ความสูง 2 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น ตั้งอยู่บนพื้นที่ 81 ไร่ ภายในพื้นที่ของศูนย์ราชการ เพื่อพัฒนาที่ดินภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ให้เต็มศักยภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติ

โดยจะจัดให้เป็นสำนักงานแทนการเช่าพื้นที่เอกชน เป็นการช่วยลดภาระด้านงบประมาณ และเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ภาครัฐเพิ่มขึ้น รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงาน และการให้บริการประชาชน ให้เกิดความสะดวกสบาย ซึ่งโครงการดังกล่าวจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 840 วัน หรือประมาณ 28 เดือน มีมูลค่าโครงการประมาณ 6,245 ล้านบาท และจะก่อสร้างแล้วเสร็จปลายปี 2566

ทั้งนี้ บมจ.ซิโน-ไทยฯ มีความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างสถาปัตยกรรม อันทรงคุณค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ https://www.prachachat.net/property/news-616453