A comprehensive listing of building and house construction companies in Thailand.

PRODUCT DETAILS

FLOORTECH CONSTRUCTION CO LTD FLOORTECH CONSTRUCTION CO LTD
ฟลอร์เทค คอนสตรัคชั่น บจก.


73/8 หมู่ 3
ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี
ปทุมธานี 12130
Thailand
Tel: (66) 2085 3842, (66) 8 8876 3690
Fax: (66) 2012 9608
Email:
Website: www.floortechcon.com

Additional Info:
Facebook: Floortech Construction

Products & Services
Epoxy SL Epoxy SL

พื้นอีพ็อกซี่ Self-Leveling (Epoxy Self-Leveling) คือ ระบบการเคลือบสีด้วยการปาดด้วยช่างผู้เชี่ยวชาญ ฟิล์มสีสามารถปรับผิวเรียบได้ด้วยตัวเองทำให้ผิวเรียบเงา สวยงาม ไม่มีรอยต่อ พื้น Epoxy Self-Leveling ใช้เคลือบผิวคอนกรีตเก่าและใหม่ เหมาะสำหรับพื้นโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปและพื้นโรงงานอุตสาหกรรมหนัก
 
ระบบการพื้นอีพ็อกซี่ Self-Leveling สามารถทำความหนาของฟิล์มได้จาก 2-10 มิลลิเมตร ขึ้นกับความต้องการของลูกค้า สำหรับการใช้งานพื้นสำหรับงานทั่วไป ใช้ระบบการเคลือบที่ 1 ส่วนการใช้งานพื้นที่ต้องการรับน้ำหนัก (Forklift Loading)
 
คุณลักษณะพิเศษ
- มีความสวยงามเงางาม
- ติดตั้งง่าย
- ทนทานต่อการใช้งาน
- ทนทานสารเคมี
- ไม่มีรอยต่อ ทำความสะอาดง่าย
- ทนทานการขูดขีด
 
พื้นที่เหมาะสม
ห้องคลีนรูม พื้นโรงงานยา พื้นส่วนผลิต พื้นห้องเครื่อง พื้นคลังสินค้า พื้นโรงงานประกอบรถยนต์ พื้นโรงงานอิเลคทรอนิกส์ พื้นโรงงานเสื้อผ้า พื้นศูนย์กระจายสินค้า โรงงานบรรจุขวด โชว์รูม


Other Products & Services
 FLOORTECH CONSTRUCTION CO LTD (ฟลอร์เทค คอนสตรัคชั่น บจก.)
 
Your Name:
Your Email: To: FLOORTECH CONSTRUCTION CO LTD
Subject:
Message:
Type characters from box Key in what you see in this image before submitting the form