A comprehensive listing of building and house construction companies in Thailand.

NEWS

    

สมอ. ตรวจจับโกดังสินค้าเหล็กด้อยคุณภาพ กว่า 1,000 ตัน มูลค่ากว่า 30 ล้านบาท

“เหล็ก"

“พิมพ์ภัทรา” เดินหน้านโยบาย Quick Win เต็มสูบ ล่าสุด สั่ง สมอ. ตรวจจับโกดังสินค้าเหล็กด้อยคุณภาพ กว่า 1,000 ตัน มูลค่ากว่า 30 ล้านบาท

นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า หลังจากมอบนโยบายให้ สมอ. กวาดล้างสินค้าด้อยคุณภาพให้หมดไปจากท้องตลาดภายใน 6 เดือน ภายใต้ภารกิจ “Quick Win” โดยออก 8 มาตรการเร่งด่วน เพื่อกำกับดูแล ควบคุม และส่งเสริมให้ความรู้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

1) มาตรการ 3 ร. (เร่งตรวจ เร่งกำกับ เร่งปราบ)

2) มาตรการจับจริง-ปรับจริง

3) มาตรการเชื่อมโยงข้อมูล

4) มาตรการให้ความรู้

5) มาตรการขยายผลอย่างยั่งยืน

6) มาตรการสร้างความตระหนัก

7) มาตรการใกล้ชิดประชาชน

8) มาตรการเพิ่มอาวุธ

รายงานว่า สมอ. ได้เข้าตรวจค้นศูนย์กระจายสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา พบเหล็กไม่ได้มาตรฐานจำนวนมาก ทั้งเหล็กตัวซี เหล็กฉาก และเหล็กแผ่นดำ น้ำหนักรวม 1,133 ตัน มูลค่า 31,926,078 บาท จึงสั่งการให้ สมอ. ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ประกอบการรายนี้

เนื่องจากเหล็กเป็นสินค้าต้นน้ำซึ่งจะนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตในหลากหลายอุตสาหกรรมต่อเนื่อง อาทิ อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน ยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมเลเซอร์ และอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น หากนำเหล็กไม่ได้มาตรฐานมาใช้จะสร้างความเสียหายแก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างมหาศาล

นายวันชัย พนมชัย รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา สมอ. ได้ส่งทีมเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นศูนย์กระจายสินค้าแห่งหนึ่งในตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา พบเหล็กไม่ได้มาตรฐาน จำนวน 3 รายการ ได้แก่

1) เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น หรือ “เหล็กตัวซี” เกรดบี มีรอยต่อเชื่อม และไม่มีเครื่องหมายมาตรฐาน จำนวน 42,754 ท่อน น้ำหนัก 989.224 ตัน มูลค่า 27,908,733 บาท

2) เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน หรือ “เหล็กฉาก” ไม่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน โดยระบุว่าเป็นของเสีย แต่อยู่ในสภาพพร้อมจำหน่าย จำนวน 121 ท่อน น้ำหนัก 1.754 ตัน มูลค่า 54,450 บาท

3) เหล็กแผ่นตัดรีดร้อน หรือ “เหล็กแผ่นดำ” คละขนาด ไม่มีเครื่องหมายมาตรฐาน ไม่ระบุชั้นคุณภาพ และไม่มีรายละเอียดเครื่องหมายและฉลาก จำนวน 2,845 แผ่น น้ำหนัก 142.314 ตัน มูลค่า 3,962,895 บาท โดยน้ำหนักรวมของเหล็กทั้ง 3 รายการ จำนวน กว่า 1,133 ตัน มูลค่า 31,926,078 บาท

จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ศูนย์กระจายสินค้าแห่งนี้มีการโฆษณาขายสินค้าทางออนไลน์ และใช้เป็นแหล่งพักสินค้าเพื่อรอส่งให้กับผู้สั่งซื้อ จึงได้ยึดอายัดไว้เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย เพื่อป้องกันสินค้าไม่ได้มาตรฐานส่งถึงมือผู้บริโภค

ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ สำหรับผู้ประกอบการรายนี้มีความผิดฐานมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สมอ. ได้ขยายผลเพิ่มเติมไปยังแหล่งผลิตของด้อยคุณภาพเหล่านี้ได้แล้ว และได้ระดมเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโรงงานที่ทำสินค้าด้อยคุณภาพ พร้อมทั้งเตรียมดำเนินคดีกับโรงงานเหล่านี้ด้วยแล้ว ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบาย “Quick Win” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ให้ สมอ. กวาดล้างสินค้าด้อยคุณภาพให้หมดไปจากท้องตลาดภายใน 6 เดือน

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ https://www.prachachat.net/economy/news-1434727