A comprehensive listing of building and house construction companies in Thailand.

PRODUCT DETAILS

FLOORTECH CONSTRUCTION CO LTD FLOORTECH CONSTRUCTION CO LTD
ฟลอร์เทค คอนสตรัคชั่น บจก.


73/8 หมู่ 3
ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี
ปทุมธานี 12130
Thailand
Tel: (66) 2085 3842, (66) 8 8876 3690
Fax: (66) 2012 9608
Email:
Website: www.floortechcon.com

Additional Info:
Facebook: Floortech Construction

Products & Services
Polishing Concrete Polishing Concrete

Floortech Polishing Concrete: ระบบขัดเงาพื้นผิวคอนกรีตเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่ผิวคอนกรีต ป้องกันผงฝุ่นปูนที่จะเกิดจากคอนกรีตได้ถึง100% เพิ่มความเงางามให้แก่พื้นคอนกรีตของท่าน อีกทั้งยังดูแลรักษาง่ายและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ด้วยเทคโนโลยีใหม่ บริษัท ฟลอร์เทค คอนสตรัคชั่น จำกัดขอเสนอทางเลือกในการออกแบบพื้นผิวพื้นผิวโรงงานระบบใหม่ ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในปัจจุบันโดยระบบดังกล่าวสามารถทำลักษณะผิวได้ถึง 3 ลักษณะ ตามความต้องการของท่าน
1. Plain Exposed
2. Sand Exposed
3. Aggregate Exposed
 
คุณลักษณะพิเศษ
- เปลี่ยนแปลง และฟื้นฟูสภาพผิว
- คอนกรีตเก่าให้ดูสวยงามยิ่งขึ้น
- ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
- เปิดการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
- ทำงานง่าย
- รับประกันไม่เกิดฝุ่นปูน
- มีความปลอดภัยสูง ไม่ลื่น
- ยืดอายุการใช้งานของพื้นให้ยาวนาน
- ทนทานการขูดขีด
 
พื้นที่เหมาะสม
ร้านขายสินค้า สำนักงาน คลังสินค้า คอนโดมิเนียม ศูนย์ขนส่งสินค้า โรงพิมพ์ ลานจอดรถ ลานจอดเครื่องบิน โชว์รูมสินค้า
Other Products & Services
 FLOORTECH CONSTRUCTION CO LTD (ฟลอร์เทค คอนสตรัคชั่น บจก.)
 
Your Name:
Your Email: To: FLOORTECH CONSTRUCTION CO LTD
Subject:
Message:
Type characters from box Key in what you see in this image before submitting the form