A comprehensive listing of building and house construction companies in Thailand.

ELECTRICAL CONTRACTORS
ผู้รับเหมา - งานไฟฟ้า

    
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Others 6 record(s) found.

An electrical contractor is a business person or firm that performs specialized construction work related to the design, installation, and maintenance of electrical systems. Electrical contractors employ workers in many capacities, determined by their level of training and experience. Some common jobs include: Apprentice Electrician, Journeyman Electrician, Estimator, Project Supervisor.

Company Product & Service Description
JK BUILDERS CO LTD  เจ.เค. บิวเดอร์ส บจก.

431 ซอยศูนย์วิจัย-เปรมฤทัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
Thailand


บริษัท เจ. เค. บิวเดอร์ส จำกัด ผู้ให้บริการงานก่อสร้าง งานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายในชั้นสูง แบบครบวงจร โดยการร่วมทุนระหว่างสถาปนิก วิศวกร และช่างฝีมือทางสถาปัตยกรรมและงานตกแต่ง ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในงานที่อยู่อาศัย รวมไปถึงงานสำนักงาน โรงแรม ร้านค้า ร้านอาหารต่างๆ มากว่า 15 ปี อีกทั้งความมุ่งมั่นในการรักษาคุณภาพ การให้บริการลูกค้า การส่งมอบงานที่ตรงเวลา ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน ...more
 
 
 
 
บริษัท เจ. เค. บิวเดอร์ส จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำในการส่งมอบงานก่อสร้างที่มีคุณภาพสำหรับลูกค้าระดับพิเศษมาตลอดเวลาหลายปีของประสบการณ์การดำเนินงาน เราส่งมอบงานที่สร้างความเปลี่ยนแปลง แตกต่างและอยู่เหนือความคาดหวังของลูกค้าอยู่เสมอ งานก่อสร้างสถาปัตยกรรมภายนอกหรืองานโครงสร้าง เป็นงานที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญมากสำหรับทุกโครงการ เราจึงให้ความสำคัญกับงานในส่วนนี้มากที่สุด เราคัดสรรทีมงานของที่มีความรู้ลึกรอบด้านในสายวิชาชีพ ...more 
 
 
งานก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมภายใน ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่จะให้ อาคารดูสวยงามมากขึ้น งานในส่วนนี้ต้องใช้ความประณีตสูง เราจึงใช้ทีมงานที่มีความชำนาญ มีประสิทธิภาพ และโรงงานผลิตที่มีความทันสมัย รวมถึงการบริหารจัดการ และการบริการที่ดี ทำให้เราสามารถตอบสนองความต้องการงานที่คุณภาพเหนือคุณภาพของลูกค้าได้เป็นอย่างดี จึงทำให้ลูกค้ามอบความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นให้เราดำเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา งานก่อสร้างสถาปัตยกรรมภายในนั้น ...more

J.E.E. LTD PART  เจ.อี.อี. หจก.

99/52 ซอยวัดลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพฯ 10230
Thailand


 
 
 

J.L. ENGINEERING CO LTD  เจ. แอล. เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ 7 หมู่ 12 ถนนบางนา-ตราด
เขตบางนา
กรุงเทพฯ 10260
Thailand


 
 
 

JARDINE ENGINEERING CO LTD  จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

ชั้น 22 อาคารไทม์สแควร์ 246 ถนนสุขุมวิท
เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
Thailand


 
 
 

JWS CONSTRUCTION CO LTD  เจดับบลิวเอสคอนสตรัคชั่น บจก.

20 ซอยพัฒนาการ 57 ถนนพัฒนาการ
แขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10250
Thailand